Diagnostiek

In het Gezondheidscentrum Velperweg verzorgt SHO de medische diagostiek.

- SHO, Centrum voor medische diagnostiek (website)