Therapie

Gezondheidscentrum Velperweg heeft 3 therapie-praktijken.

Deze zijn:

- Fysiotherapie (website)
- Manuele Therapie (website)
- Oefentherapie Cesar-Mensendieck (website)